Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία ασχολείται με την προώθηση της υγείας μέσω της χρήσης σκόπιμων δραστηριοτήτων. Ο κύριος σκοπός της είναι να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλες τις πλευρές της ζωής τους ( World Federation Occupational Therapists , 1994 )
H εργοθεραπεία στα παιδιά δραστηριοποιείται, στοχεύει και δίνει λύσεις σε προβλήματα που αφορούν βασικούς άξονες της φυσιολογικής ανάπτυξης. Έτσι, οι εργοθεραπευτές βοηθούν το παιδί με ωφέλιμες και σκόπιμες δραστηριότητες να βελτιώσει τις γνωστικές και κινητικές του δεξιότητες, να ενισχύσει την αυτο-εκτίμησή του και την αίσθηση της επίτευξης και να ολοκληρώσει τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής του (προσωπική φροντίδα, παιχνίδι, σχολείο ).
Η εργοθεραπεία εμπλέκει τη "θεραπευτική" χρήση της εργασίας, της αυτοεξυπηρέτησης και των δραστηριοτήτων παιχνιδιού με σκοπό να αυξήσει την αυτόνομη λειτουργία, να προωθήσει την ανάπτυξη και να προλάβει την αναπηρία. Μπορεί να συμπεριλάβει την προσαρμογή της δραστηριότητας ή του περιβάλλοντος ώστε να πετύχει το μέγιστο της ανεξαρτητοποίησης και να προωθήσει την ποιότητα ζωής (ΑΟΤΑ Executive Board, 1976).

 

Στο κέντρο μας παρέχουμε εργοθεραπεία (αξιολόγηση και αποκατάσταση) σε παιδια με:

 

 • διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή - σύνδρομο Asperger
 • εγκεφαλική παράλυση - νευρομυικές παθήσεις
 • διάσπαση προσοχής / υπερκινητικότητα
 • νοητική υστέρηση
 • αναπτυξιακά σύνδρομα (Down, Rett, Prader - Willi, Williams)
 • Γνωστική ανεπάρκεια
 • Ψυχοκοινωνική δυσλειτουργία
 • Δυσπροσάρμοστη συμπεριφορά
 • Δυσγραφία – κακογραφία
 • Μνήμης και συγκέντρωσης
 • Οπτικοκινητικού συντονισμού
 • Αισθητηριακών διαταραχών
 • Κινητικές δυσκολίες
 • Οπτικής διάκρισης
 • Δυσκολίες μάθησης
 • Οργάνωσης χώρου και χρόνου: χωροχρονικός προσανατολισμός
 • Σίτιση : μάσηση και κατάποση
 • Πλευρίωση