Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία είναι η  επιστήμη που παρεμβαίνει σε δυσκολίες λόγου και ομιλίας. Ο Λογοπεδικός είναι ο επιστήμονας, που φέρει την ευθύνη της πρόληψης, αξιολόγησης, θεραπείας και επιστημονικής μελέτης της ανθρώπινης επικοινωνίας και των διαταραχών, που συνδέονται με αυτή. Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, η ανθρώπινη επικοινωνία περικλείει όλες τις λειτουργίες που έχουν σχέση με την κατανόηση και την έκφραση του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς επίσης και με όλες τις κατάλληλες μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας.

Το τμήμα της φιλοξενεί παθολογίες όπως:

 • Διαταραχές άρθρωσης και φωνητικές διαταραχές
 • Διαταραχές ομιλίας : διαταραχές ροής της ομιλίας, τραυλισμός, ταχυλαλία.
 • Διαταραχές φωνής, λειτουργικής, οργανικής ή μετατραυματικής αιτιολογίας, εκ γενετής ή επίκτητες: αφωνία, δυσφωνία, εφηβοφωνία
 • Οισοφαγοφωνία μετά από λαρυγγεκτομή
 • Γλωσσικές -  αναπτυξιακές διαταραχές και άλλες  :
 • Ως προς τη δομή: φωνολογικό, συντακτικό, μορφολογικό επίπεδο
 • Ως προς το περιεχόμενο :σημασιολογικό επίπεδο
 • Ως προς τη χρήση :πραγματολογικό επίπεδο
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή :διαταραχές αυτιστικού φάσματος - αυτισμός
 • Αφασίες, δυσφασίες παιδιών και ενηλίκων
 • Νευρογενείς διαταραχές του λόγου και της ομιλίας :δυσαρθρίες και άλλα
 • Ρινολαλίες
 • Γλωσσικούς αρνητισμούς
 • Καθυστέρηση λόγου
 • Επικοινωνιακές δυσλειτουργίες και διαταραχές
 • Κάθε γλωσσικό πρόβλημα με κεντρική αιτιολογία τις αισθητηριακές βλάβες :
 • Διαταραχές ακοής
 • Πρώιμη λογοπεδική παρέμβαση στη βρεφική και νηπιακή ηλικία
 • Λογοπεδική παρέμβαση στην παιδική και εφηβική ηλικία
 • Λογοθεραπεία ή συντήρηση του λόγου στις επίκτητες βαρηκοίες
 • Παρέμβαση μετά από κοχλιακή εμφύτευση
 • Διαταραχές όρασης
 • Κάθε γλωσσικό πρόβλημα που προκύπτει από :Αφυσικές και κινητικές αναπηρίες του κεντρικού νευρικού συστήματος νοητική υστέρηση
 • Σύνδρομα :Down, Rett, και άλλα
 • Στήριξη - διατήρηση της επικοινωνίας στις παθολογίες της "εγκεφαλικής γήρανσης" :Alzheimer και άλλα
 • Δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας
 • Δυσφαγία και διαταραχές κατάποσης
 • Τεχνολογία λόγου, φωνής, ομιλίας