Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων

Μερικές παρεμβάσεις κοινωνικών δεξιοτήτων:

 • Αναλυτικό πρόγραμμα προσανατολισμένο προς στην κοινωνική σκέψη
 • Παρέμβαση συνομηλίκων
 • Κοινωνικές ιστορίες
 • Συνομιλίες με κόμικς
 • Χάρτης ενδεχομένων-&-προοπτικών
 • Τι είναι η κοινωνική σκέψη?
 • Είναι μια δομημένη προσέγγιση για να υποστηρίξει την κοινωνική συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα διδάσκει

 • Κοινωνικούς κανόνες και σταθερές,
 • Στρατηγικές συναισθηματικού διαχειρισμού-ρύθμισης
 • Αντίληψη προοπτικής
 • Αίτια & αποτελέσματα συμπεριφοράς άλλων & του εαυτού

 

Μερικές από τις κοινωνικές δεξιότητες που πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά:

 • Αναγνώριση των συναισθημάτων άλλων
 • Έκφραση συναισθημάτων
 • Ξεκίνημα συνομιλίας
 • Διατήρηση διαλόγου
 • Κλείσιμο διαλόγου
 • Παρουσίαση ιδεών
 • Μαθαίνω από άλλους
 • Ενθαρρύνω τους άλλους
 • Κάνω ερωτήσεις
 • Διαφωνώ με ευγενικό τρόπο
 • Είμαι ευγενικός
 • Εξασκώ καλούς τρόπους
 • Μοιράζομαι παιχνίδια etc.
 • διαπραγματεύομαι
 • Διαχειρίζομαι τον θυμό
 • Επιλύω συγκρούσεις
 • Διαλογισμός συνομηλίκων