Ψυχολογική υποστήριξη

Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική γονέων

Η μελέτη και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς αποτελούν το αντικείμενο ενός ψυχολόγου. Η δομή της προσωπικότητας ενός ανθρώπου , οι συναισθηματικές και διανοητικές διαταραχές, η ατομική και κοινωνική ένταξη του είναι τομείς παρέμβασης ενός ψυχολόγου.

Η συμβουλευτική είναι η συνεργασία των γονέων με έναν ψυχολόγο με σκοπό να βοηθήσουν στη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης τους και κατά συνέπεια της συμπεριφοράς τους απέναντι στο παιδί  ή γενικότερα στη κατάσταση πουβιώνουν. Κάθε παιδί στη γέννηση του φέρει ένα συγκεκριμένο γενετικό υλικό. Αυτό το υλικό, σε συνδυασμό με τις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του, είναι που θα διαμορφώσουν την προσωπικότητα του.
Στη διάρκεια της ανάπτυξης του ένα παιδί μπορεί να αντιμετωπίσει ποικίλες δυσκολίες και προβλήματα: Οργανικά: σωματική αναπηρία, μειωμένο νοητικό δυναμικό, χρόνιες νόσους ή σύνδρομα.
Οικογενειακά: προβλήματα στη σχέση του γονεικού ζεύγους, κακοποίηση, αποχωρισμό, θάνατος, ψυχική διαταραχή γονέα κ.λ.π.
Αναπτυξιακά :προβλήματα λόγου, μαθησιακές δυσκολίες κ.λ.π.
Όλα αυτά τα προβλήματα επηρεάζουν αρνητικά το ψυχικό του κόσμο και μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση συμπτωμάτων:
Ψυχοσωματικά
Κατάθλιψη
Αγχώδεις-διαταραχές
Προβλήματα-συμπεριφοράς-και-σχέσεων
Μαθησιακή υπολειτουργία