Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;

Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εστιάζονται στις δυσκολίες στην αντίληψη (οπτική και ακουστική), σε γλωσσικά ελλείμματα, διαφοροποιήσεις στην μνημονική ικανότητα, δυσκολίες στη συγκέντρωση και προβλήματα προσοχής. Στα παιδιά αυτά έχουν εντοπισθεί ελλείμματα στην οπτική αντίληψη όπως προβλήματα στην αντίληψη σχέσεων του χώρου, οπτική διάκριση, οπτική μνήμη και οπτική ακολουθία. Παρατηρούνται και ελλείμματα στην ακουστική αντίληψη και επεξεργασία όπως προβλήματα ακουστικής μνήμης (δυσκολίες αποθήκευσης και ανάκλησης πληροφοριών που δόθηκαν προφορικά) και ακουστικής ακολουθίας (δυσκολία ανάκλησης / αναδόμησης ακολουθίας ήχων ή προφορικών πληροφοριών. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται να αντιμετωπίζουν και γλωσσικά ελλείμματα και συγκεκριμένα φωνολογικά ελλείμματα.

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *