Σημάδια που μας δείχνουν διαταραχές στην ανάγνωση και στην γραφή

Χαρακτηριστικά παιδιών με διαταραχές στην ανάγνωση

• Δυσκολεύονται στη διάκριση λέξεων που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά (μόνος/ νόμος, δένω/ μένω)
• Συγχέουν γράμματα με λεπτές γραφικές διαφοροποιήσεις (ε/α, α/ο, ε/η, δ/θ).
• Παραλείπουν φθόγγους σε απλές λέξεις (πότα/πόρτα) ή συλλαβές από λέξεις (κάβι/ καράβι) .
• Προσθέτουν φωνήματα, συλλαβές ή λέξεις κατά την ανάγνωση.
• Επαναλαμβάνουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις.
• Παρατηρείται λανθασμένη προφορά φωνηέντων.
• Παρεμβολή άσχετων φωνημάτων στην ανάγνωση λέξεων.
• Υπάρχει ενδεχόμενη αντικατάσταση μιας λέξης με άλλη με παρόμοια σημασία (σκοτεινός/μαύρος).
• Δεν υπάρχει ροή. Τα παιδιά κομπιάζουν στην ανάγνωση (συλλαβική ανάγνωση).
• Εμφανίζουν αργό ρυθμό και έλλειψη έκφρασης κατά την ανάγνωση.
• Χάνουν τη γραμμή καθώς δε διαβάζουν. Επίσης δυσκολεύονται να γυρίσουν από το τέλος της γραμμής στην αρχή της επόμενης.
• Μπερδεύουν τη σειρά των γραμμάτων στις λέξεις.
• Διαβάζουν καθρεπτικά (φως/ σωφ, αχ/χα)
• Μπορεί να δείχνουν με το δάχτυλο το σημείο που διαβάζουν ή να κινούν το κεφάλι καθώς διαβάζουν για να μην χάσουν το σημείο στο οποίο βρίσκονται.
• Δυσκολεύονται να διαβάσουν ασυνήθιστες και πολυσύλλαβες λέξεις.
• Πολλές φορές δε κατανοούν το κείμενο που διαβάζουν και καθώς προχωρά η ανάγνωση αυξάνονται τα λάθη ενώ επέρχεται γρήγορα κούραση.
• Δε σταματούν στην τελεία (σα να μην τη βλέπουν) ούτε στο κόμμα, ίσως σταματήσουν σε λάθος σημείο με αποτέλεσμα να αλλάξει το νόημα
• Αργούν να μάθουν το μηχανισμό της ανάγνωσης σε σχέση με τους συμμαθητές τους, ανάλογα βέβαια με το βαθμό δυσκολίας και τη βοήθεια που θα παρασχεθεί.
• Όταν αρχίζουν να μαθαίνουν, η πρόοδος είναι σταθερή αλλά πάλι πιο αργή από τους συμμαθητές τους.
Χαρακτηριστικά παιδιών με διαταραχές στην ορθογραφία

• Παράλειψη γραμμάτων ή συλλαβών.
• Αντικατάσταση γραμμάτων ή συλλαβών.
• Πρόσθεση γραμμάτων ή συλλαβών.
• Χρήση του κεφαλαίου γράμματος.
• Τονισμός(παρατονισμός) ή παντελής έλλειψη τόνων.
• Δεν κρατάνε τις αποστάσεις μεταξύ των λέξεων π.χ. σήμεραστο σχολείο διαβάσαμεέναποίημα.
• Κακή γραφή των γραμμάτων.
• Λάθη σε βασικούς κανόνες ορθογραφίας (λάθη μορφολογίας)
• Λάθη ιστορικής ορθογραφίας.
• Έλλειψη γενίκευσης των κανόνων ορθογραφίας σε όλες τις λέξεις, ομοιοκατάληκτες ή παράγωγες.
• Γράφουν με παρατακτική σύνταξη.
• Ατελή ευθυγράμμιση.
• Υπάρχουν δυσμορφίες, μουντζούρες και σβησίματα.
• Ο ρυθμός γραφής τους είναι αργός.
• Διαχωρίζουν λέξεις που δεν πρέπει (ξανά πέρασε).
• Συνθέτουν δύο λέξεις (σαλόνιμας).
• Χρησιμοποιούν κεφαλαία και μικρά γράμματα ανακατεμένα.
• Διαφορετικά κάθε φορά είναι τα ορθογραφικά τους λάθη στις ίδιες λέξεις ( πχ η λέξη τυρί ως τιρί, τηρί , τιρεί κ.α).
• Αδυνατούν να αναγνωρίσουν τα λάθη τους, δεν έχουν καμιά αντίληψη της ορθογραφίας των λέξεων και επιπλέον δεν καταφέρνουν να συνδέσουν την ορθογραφία της λέξης με αυτό που δηλώνει.
• Συνήθως δεν παρουσιάζουν πρόβλημα στην αντιγραφή των λέξεων, η αυθόρμητη γραφή τους είναι δυσανάγνωστη.
• Οι προτάσεις δεν είναι πάντα σωστά δομημένες και πολύ συχνά είναι περιορισμένες σε λεξιλόγιο και εκφραστική ικανότητα.

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *