10 Παιχνίδια για την ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας

Φωνολογική ενημερότητα

Φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα του παιδιού να χειρίζεται συνειδητά τα φωνολογικά στοιχεία της γλώσσας, κατανοώντας ότι οι λέξεις αποτελούνται από συλλαβές και φωνήματα.

Η φωνολογική ενημερότητα αποτελεί προαπαιτούμενο για την κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής.

Οι γονείς μπορούν παίζοντας με τα παιδιά να ενισχύσουν τη δεξιότητα αυτή, βοηθώντας τα να κατακτήσουν ομαλά το μηχανισμό ανάγνωσης και γραφής, ενώ ταυτόχρονα περνούν χρόνο μαζί και διασκεδάζουν.

Παρακάτω ακολουθούν παιχνίδια  ενίσχυσης της φωνολογικής ενημερότητας.

10 Παιχνίδια για την ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας

Παρόμοια θέματα …

Επικοινωνία

210-2849674

info@ekfrasikailogos.gr