ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Επίπεδο 1 ( 0 – 1 έτους)

Παρατηρείται έντονη απόσπαση όταν η προσοχή του παιδιού μετατοπίζεται

αστραπιαία από ένα πρόσωπο αντικείμενο ή γεγονός σε άλλο. Κάθε καινούριο

γεγονός, όπως κάποιος να περνάει, θα τραβήξουν την προσοχή του αμέσως.

 

Επίπεδο 2 ( 1 – 2 ετών)

Το παιδί μπορεί να συγκεντρωθεί σε μια δραστηριότητα της επιλογής του αλλά

δεν θα ανεχθεί καμία παρέμβαση από τον ενήλικα, είτε λεκτική είτε οπτική.

Είναι πεισματάρικο και «ξεροκέφαλο, ισχυρογνώμων», αλλά στην πραγματικότητα

η προσοχή του είναι μονοδιάστατη (single-channeled) και θα αγνοήσει

οποιοδήποτε εξωτερικό ερέθισμα προκειμένου να συγκεντρωθεί σε αυτό που θέλει

να κάνει.

 

Επίπεδο 3 ( 2 – 3 ετών )

Η προσοχή είναι ακόμα μονοδιάστατη, καθώς το παιδί δεν μπορεί να

παρακολουθήσει ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα προερχόμενα από διαφορετικές

πηγές. Δεν μπορεί γι’ αυτό το λόγο να ακούσει τις οδηγίες του ενήλικα ενώ

παίζει, αλλά μπορεί να μετατοπίσει όλη του την προσοχή στον ομιλητή και πίσω

στο παιχνίδι με την βοήθεια όμως του ενήλικα.

 

Επίπεδο 4 ( 3 – 4 ετών )

Το παιδί μπορεί να εναλλάσσει την προσοχή του (οπτική και ακουστική) ανάμεσα

στον ομιλητή και την δραστηριότητα, αλλά τώρα πραγματοποιεί αυτή τη

δεξιότητα χωρίς να χρειάζεται την βοήθεια του ενήλικα στην επικέντρωση της

προσοχής.

 

Επίπεδο 5 ( 4 – 5 ετών)

Η προσοχή του παιδιού είναι τώρα δύο διαστάσεων (two-channeled) δηλαδή

μπορεί να κατανοεί λεκτικές οδηγίες οι οποίες σχετίζονται με την

δραστηριότητα χωρίς να διακόπτει αυτό που κάνει προκειμένου να ακούσει τον

ομιλητή. Η διάρκεια συγκέντρωσης μπορεί να είναι ακόμα μικρή αλλά μπορεί να

ενσωματωθεί και να διδαχθεί μέσα σε μια ομάδα.

 

Επίπεδο 6 ( 5 – 6 ετών )

Ολοκληρωμένη, ενσωματωμένη προσοχή, ελεγχόμενη και διατηρούμενη.

 

Παρόμοια θέματα …

Επικοινωνία

210-2849674

info@ekfrasikailogos.gr