ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η επικοινωνία των ανθρώπων χωρίζεται στη λεκτική, μη λεκτική και γραπτή έκφραση .

Ο λόγος είναι πολυεπίπεδος και είναι ολοκληρωμένος όταν έχουμε καλή χρήση αυτού σε:

 • φωνολογικό –φωνητικό επίπεδο (αρθρωτική ικανότητα,φωνολογική ενημερότητα,ακουστική αντίληψη και διάκριση)
 • μορφολογικό –συντακτικό επίπεδο και γραμματική δομή(εφαρμογή συντακτικών και γραμματικών κανόνων στο λόγο
 • σημασιολογικό-πραγματολογικό επίπεδο(κατανόηση σημασίας του λόγου και χρήση του στις κατάλληλες περιστάσεις)

Παιδιά προσχολικής ηλικίας παρουσιάζουν συχνά προβλήματα λόγου με αδυναμίες σε κάποιους από τους τρεις τομείς ή σε όλους, ανάλογα με τα αίτια της λεκτικής διαταραχής.

1. Έτσι όταν ένα παιδί έχει δυσκολία στο φωνητικό-φωνολογικό επίπεδο αυτό εκφράζεται με δυσλαλία, δυσκολία στη φωνολογική επίγνωση και στην ακουστική αντίληψη και παρουσιάζει στο σχολείο τις παρακάτω δυσκολίες:

 • Διαταραχή στην ταύτιση ήχου με σύμβολο
 • Δυσκολία στη σύνθεση λέξης και στην ανάγνωση
 • Δυσκολία στη γραφή λέξεων και προτάσεων

2. Όταν ένα παιδί έχει δυσκολία στη συντακτική και γραμματική δομή παρουσίαζει τα παρακάτω συμπτώματα και δυσκολίες :

 • Λόγος χωρίς συνοχή
 • Λανθασμένες καταλήξεις
 • Δυσκολία στην προφορική και γραπτή απόδοση
 • Δυσκολία ανάκλησης γεγονότων με χρονική ακολουθία
 • Αποφυγή έκφρασης και συστολή λόγω ανασφάλειας
 • Προκειμένου να αποφευχθούν οι μαθησιακές δυσκολίες λοιπόν με την είσοδο του παιδιού στη δημοτική εκπαίδευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εξέλιξη του λόγου σε όλα τα επίπεδα.

Γεωργία Τζίφα-Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής.

Παρόμοια θέματα …

Επικοινωνία

210-2849674

info@ekfrasikailogos.gr