ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού είναι πολυσδιάστατος και τα καθήκοντά του εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα.

Παρέχει ειδική αγωγή στον τομέα των αναπηριών-ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών(κώφωση,τύφλωση,νοητική καθυστέρηση,διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές,κινητικές αναπηρίες,ειδικές μαθησιακές δυσκολίες κλπ).

Ο Ειδικός Παιδαγωγός κάνει παιδαγωγική παρέμβαση σε διάφορες ηλικιακές ομάδες( προσχολική ηλικία,πρώτη παιδική ηλικία,εφηβεία κλπ).

Στην προσχολική ηλικία ασχολείται με την απόκτηση δεξιοτήτων (π.χ εμπλουτισμός γνωστικού τομέα,έκφρασης,εξάσκηση αντίληψης,μνήμης,βελτίωση λεπτής κινητικότητας ,ψυχοσυναισθηματικής ωρίμανσης κλπ) απαραίτητων ικανοτήτων ,ώστε να αποκτηθεί σχολική ετοιμότητα.

Στη σχολική ηλικία γίνεται παρέμβαση στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που ενδέχεται να εμφανίσουν τα παιδιά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια βαθμίδα (π.χ δυσκολίες στη γραφή,ανάγνωση,παραγωγή γραπτού λόγου ή και σε θέματα συγκέντρωσης και συμπεριφοράς μέσα στη σχολική τάξη).

Επιλέγει διδακτικές μεθόδους και προγράμματα κατάλληλα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε παιδιού. Χρησιμοποιεί υλικά και εξοπλισμό που διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία κάνοντάς την πιο αποτελεσματική. Αξιολογεί με διαγνωστικά εργαλεία, ώστε να καταρτίσει εξατομικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και καταγράφει συστηματικά τους εκπαιδευτικούς στόχους και την πρόοδο του κάθε παιδιού.

Μέσα από την αξιολόγηση της προόδου κρίνεται και η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών παρέμβασης και η αναθεώρησή τους.

Ο Ειδικός Παιδαγωγός έχει και συμβουλευτικό ρόλο. Είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους γονείς,τους υποστηρικτικούς φορείς και τους δασκάλους της τάξης. Δίνει κατευθύνσεις για διδακτική παρέμβαση στην τάξη, είναι ο εμψυχωτής των γονέων και των παιδιών και τους υποστηρίζει συναισθηματικά μέσα από την προσωπική επαφή.

Οι γονείς πρέπει να ζητήσουν τη βοήθεια ενός Ειδικού Παιδαγωγού όταν γνωρίζουν ότι το παιδί τους έχει κάποια μορφή αναπηρίας εκ γενετής ή επίκτητη και βρίσκεται μετά την ηλικία των 2,5 ετών, ή κάποια ψυχοκινητική ανωριμότητα ώστε να γίνει έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση και να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για να εκπαιδευτεί το παιδί στο σπίτι ,ως συνέχεια ενός ατομικού ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος που θα γίνει από τον Ειδικό Παιδαγωγό. Επίσης θα δοθούν κατευθύνσεις στους γονείς για ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να ενταχθεί το παιδί .

Επίσης οι γονείς που έχουν παιδιά σε προσχολική ηλικία ή σχολική και εντοπιστούν από τους δασκάλους δυσκολίες στα παιδιά τους είτε σε μαθησιακό επίπεδο ή σε επίπεδο συμπεριφοράς πρέπει να απευθυνθούν σε ειδικό παιδαγωγό για να γίνει εκπαιδευτική αξιολόγηση, με σκοπό τον εντοπισμό των δυσκολιών και την επίλυσή τους.

Παρόμοια θέματα …

Επικοινωνία

210-2849674

info@ekfrasikailogos.gr