Λογοθεραπεία

Η κατάκτηση της ομιλίας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία , που δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας.

Οι έννοιες της επικοινωνίας, της γλώσσας και της ομιλίας πολύ συχνά συγχέονται ή και θεωρούνται ταυτόσημες.

Αυτό συμβαίνει διότι, σε φυσιολογικές συνθήκες οι άνθρωποι ως κύριο μέσω επικοινωνίας χρησιμοποιούμαι την προφορική γλώσσα, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι μας χρησιμοποιούμε ποικίλους τρόπους επικοινωνίας.

Η ομιλία λοιπόν αν και κυρίαρχη, αποτελεί μονό ένα από τα πολλά μέσα που χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε με άλλα άτομα. Άλλα μέσα επικοινωνίας είναι οι χειρονομίες, η γλώσσα του σώματος, οι εκφράσεις κ.α

     Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που σχετίζεται με την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την επιστημονική μελέτη και πρόληψη των διαταραχών λόγου, επικοινωνίας, ομιλίας, φωνής και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες.

Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, η ανθρώπινη επικοινωνία περικλείει όλες τις λειτουργίες που έχουν σχέση με την κατανόηση και την έκφραση του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς επίσης και με όλες τις κατάλληλες μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας.

Ειδικότερα ασχολείται με τις διαταραχές όπως:

 • Αρθρωτικές διαταραχές
 • Φωνολογικές διαταραχές
 • Δυσαρθρία
 • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI)
 • Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
 • Βαρηκοΐα – κώφωση
 • Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές ( Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)
 • Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)
 • Διαταραχές φωνής
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
 • Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)
 • Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Καθυστέρηση στον λόγο και στην ομιλία
 • Εκλεκτική Αλαλία.
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή αυτιστικού φάσματος.
 • Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή.
 • ΔΕΠ-Υ ( Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα)
 • Νευρογενείς Διαταραχές Ομιλίας
 • Δυσπραξία ( λεκτική / στοματοπροσωπική)
 • Νευρολογικές Διαταραχές
 • Σύνδρομα ( Down, Rett k.a)
 • Εγκεφαλική Παράλυση
 • Νοητική Υστέρηση.
 • Στήριξη – διατήρηση της επικοινωνίας στις παθολογίες της “εγκεφαλικής γήρανσης” :Alzheimer και άλλα
 • Αφασίες, δυσφασίες παιδιών και ενηλίκων
 • Διαταραχές φωνής, λειτουργικής, οργανικής ή μετατραυματικής αιτιολογίας, εκ γενετής ή επίκτητες: αφωνία, δυσφωνία, εφηβοφωνία
 • Οισοφαγοφωνία μετά από λαρυγγεκτομή

Παρότι το κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης, δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στο ότι το παιδί μας είναι μικρό και θα μιλήσει αργότερα. Αν υπάρχει υποψία για κάποια διαταραχή στην επικοινωνία και τον λόγο του παιδιού, θα ήταν πολύ χρήσιμο να λάβει μια λογοθεραπευτική αξιολόγηση, για να διαπιστωθούν τυχόν αποκλίσεις. Η έγκαιρη παρέμβαση  θα βοηθήσει το παιδί να αποφύγει δευτερογενείς συνέπειες, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένη κοινωνική δραστηριότητα, φόβο για επικοινωνία και μαθησιακές δυσκολίες.

Επικοινωνία

210-2849674

info@ekfrasikailogos.gr