Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματική σκέψη.

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι αποτέλεσμα νευρολογικών διαφοροποιήσεων στη δομή και στη λειτουργία του εγκεφάλου.

Οι διαφοροποιήσεις αυτές συχνά είναι κληρονομικές και επηρεάζουν την ικανότητα του παιδιού να λαμβάνει, να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται, να ανακαλεί ή να επικοινωνεί πληροφορίες.

Η έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την σχολική πορεία του παιδιού αλλά και για την ψυχολογική του κατάσταση.

Συχνά η σχολική αποτυχία επιφέρει προβλήματα στην ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του παιδιού όπως:

 • Χαμηλή εικόνα εαυτού
 • Μειωμένη αυτοεκτίμηση / αυτοπεποίθηση
 • Απομόνωση
 • Συμπεριφορικά προβλήματα
 • Συγκρούσεις με γονείς
 • Εκρήξεις θυμού
 • Πολύ συχνά τα παιδιά αυτά γίνονται αποδέκτες σχολικού εκφοβισμού.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Συμπτώματα που πρέπει να ανησυχήσουν γονείς και εκπαιδευτικούς (προσχολική ηλικία 4,5- 5,5 ετών):

 • Γλωσσικές διαταραχές (αρθρωτικά λάθη – αδυναμία έκφρασης)
 • Δυσκολίες στη συγκέντρωση και απομνημόνευση ( άκουσμα παραμυθιού-απομνημόνευση ποιήματος, τραγουδιού)
 • Ασθενής οπτική και ακουστική αντίληψη – μνήμη
 • Συναισθηματικές διαταραχές( άγχος, γονεϊκή προσκόλληση , ανασφάλεια )
 • Δυσκολία στην εκτέλεση προγραφικών ασκήσεων
 • Αδυναμία εύκολης κατάκτησης γνωστικών δεξιοτήτων και δυσκολία συγκράτησης και εκτέλεσης εντολών
 • Δυσκολία στον προσανατολισμό (χώρο-χρόνο) και σε προμαθηματικές έννοιες (αριθμητικά σύμβολα, ποσότητες κλπ)

Συμπτώματα που πρέπει να ανησυχήσουν γονείς και εκπαιδευτικούς  (σχολική ηλικία ) :

 • Μειωμένη αναγνωστική ικανότητα ,που διαρκεί και μετά τη Δευτέρα Δημοτικού
 • Μειωμένη φωνολογική επίγνωση (διάκριση φωνημάτων, συλλαβών, ομοιοκαταληξίες κλπ)
 • Δυσκολίες στην κατανόηση (σημασιολογικό και πραγματολογικό επίπεδο) και στην εκφραστική ευχέρεια
 • Γραφή γραμμάτων με λανθασμένο προσανατολισμό, ένωση λέξεων ,κακογραφία, παράλειψη ή αλλοιώσεις φθόγγων στη γραφή
 • Δυσορθογραφία και δυσκολία στην εφαρμογή γραμματικών κανόνων
 • Δυσκολία στην κατανόηση χωροχρονικών εννοιών και αδυναμία σύλληψης μαθηματικών υπολογισμών και επίλυσης προβλημάτων

Επικοινωνία

210-2849674

info@ekfrasikailogos.gr