Μέθοδοι Θεραπείας

Μέθοδοι θεραπείας

 • Aθηνά test
 • Παιδικό ιχνογράφημα
 • Τεστ δυσλεξίας
 • Αξιολόγηση λεπτής και αδρής κινητικότητας
 • Άτυπα τεστ αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών
 • Τεστ σχολικής ετοιμότητας
 • Τεστ φωνολογικής ενημερότητας
 • Τεστ αναγνωστικής ικανότητας
 • ΑΝ ΟΜΙΛΩ
 • Πρώιμη ανίχνευση δυσλεξίας
 • Τεστ ΔΕΠ-Υ
 • Διαγνωστικό τεστ γλωσσικής νοημοσύνης (diagnostic verbal IQ test )
 • Test αισθητηριακής ολοκλήρωσης
 • DU PAUL POWER ANASTASOPOULOS &REID 1998
 • Social Communication Questionnaire
 • ABC Αποκλίνουσα συμπεριφορά
 • ASAS
 • M-CHAT ερωτηματολόγιο για τον αυτισμό
 • Thematic Apperception test (TAT) & Children Apperception test (CAT)
 • Wisc
 • Achenbach
 • Portage
 • Aphasia screening test
 • TVPS-R test of visual perceptual skills – Revised
 • PLS-3 preschool language scale -3
 • PDMS-2 Peabody Developmental Motor Skale -2nd edition
 • DTVP-3 Developmental Test Of Visual Perception 3nd edition
 • Movement ABC -2
 • Sensory Profile ανιχνευτικό ερωτηματολόγιο για την αισθητηριακή ρύθμιση
 • Ελληνική κλίμακα αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ
 • Αναπτυξιακά τεστ

Επικοινωνία

210-2849674

info@ekfrasikailogos.gr