Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο κέντρο μας λειτουργούν, παράλληλα με τις ατομικές θεραπείες παιδιών και εφήβων,
και ομαδικά προγράμματα, τα οποία κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
 Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων
 Ομάδες εφήβων
 Ομάδες συμπεριφορικού δράματος

Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων:
Πρόκειται για ομάδες που στοχεύουν στη βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των
παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, στόχοι των ομάδων αυτών είναι:
 Η ενίσχυση της συνεργασίας
 Η επίλυση συγκρούσεων
 Η εκπαίδευση σε κατάλληλους τρόπους έκφρασης και διαχείρισης των
συναισθημάτων
 Η ενίσχυση των δεξιοτήτων διαλόγου (έναρξη και διατήρηση συζήτησης)
 Η καλλιέργεια ενσυναίσθησης
 Η λήψη αποφάσεων
 Η συμμόρφωση με τους κανόνες της ομάδας
 Η ενίσχυση της διεκδικητικής συμπεριφοράς
 Η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας

Μέσα από δομημένες δραστηριότητες , ελεύθερη συζήτηση και παιχνίδι, τα παιδιά
εκπαιδεύονται σε δεξιότητες απαραίτητες για την ομαλή τους ένταξη σε ομάδες
συνομηλίκων στο σχολικό τους περιβάλλον, καθώς και για την αντιμετώπιση καθημερινών
δυσκολιών που θα συναντήσουν στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον με αποτέλεσμα
την αποφυγή εμφάνισης μελλοντικών δυσλειτουργικών/παραβατικών συμπεριφορών.

Ομάδες εφήβων:
Η εφηβεία είναι μία ευαίσθητη και κρίσιμη περίοδος στη ζωή ενός ατόμου. Πρόκειται για
τη μετάβαση από την παιδική στην ενήλικη ζωή κατά την οποία ο έφηβος βιώνει πολλές
σωματικές αλλαγές και έντονες συναισθηματικές καταστάσεις. Η ομάδα εφήβων λειτουργεί
σαν ένας χώρος ασφάλειας και εμπιστοσύνης που βοηθά τον έφηβο να εκφράσει τις
ανησυχίες του, να μειώσει το αίσθημα μοναξιάς και να ανταλλάξει απόψεις και ιδέες με
συνομήλικα άτομα που βιώνουν παρόμοια συναισθήματα και δυσκολίες. Πιο
συγκεκριμένα, τα θέματα που πραγματεύονται οι ομάδες εφήβων είναι:
 Επικοινωνία/αλληλεπίδραση με συνομηλίκους
 Σχέσεις με το άλλο φύλο
 Ζητήματα σεξουαλικής ταυτότητας
 Άγχος

 Αλλαγές στο σώμα
 Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
 Οικογενειακά θέματα
 Συναισθηματικές διακυμάνσεις

Μέσα από τη συζήτηση αλλά και βιωματικές ασκήσεις οι έφηβοι οδηγούνται στο να έρθουν
σε μία πιο ουσιαστική επαφή με τα συναισθήματά τους, να διαμορφώσουν μία θετική
εικόνα εαυτού, καθώς και τη δική τους προσωπική ταυτότητα.

Ομάδες γνωσιακού συμπεριφορικού δράματος:
Το Γνωσιακό-Συμπεριφορικό δράμα είναι μία θεραπευτική μέθοδος κατά την οποία τα
παιδιά συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις-ιστορίες, τις οποίες διαμορφώνουν μαζί με
τον θεραπευτή. Πρόκειται για φανταστικές ιστορίες-δοκιμασίες, όπως π. χ το κυνήγι του
κρυμμένου θησαυρού, η χώρα των δεινοσαύρων, η λύση του αινίγματος, το μαγεμένο
κάστρο κ.α. Μέσα από τις δοκιμασίες αυτές τα παιδιά καλούνται να αντιμετωπίσουν τους
φόβους τους με έναν διασκεδαστικό τρόπο, όπου προσπαθούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια
και να ολοκληρώσουν τις αποστολές! Η μέθοδος αυτή στοχεύει:


 Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
 Στην αντιμετώπιση ειδικών φοβιών
 Στην ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 Στη δημιουργία φιλικών σχέσεων
 Στην ενίσχυση της φαντασίας
 Στη διαχείριση του άγχους

Οι ομάδες αυτές αποσκοπούν στο να βοηθήσουν κατά κύριο λόγο παιδιά που
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε μία τυπική ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων είτε λόγω
υψηλών αντιστάσεων στη θεραπεία είτε λόγω αναπτυξιακών ή/και άλλων
συναισθηματικών δυσκολιών π. χ παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού,
(υψηλής λειτουργικότητας), παιδιά με επιλεκτική αλαλία, ειδικές φοβίες κ. α.

Όλα τα ομαδικά προγράμματα αποτελούνται από 3-6 άτομα και διαμορφώνονται με
βάση την ηλικία και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Τα μέλη και η σύνθεση των ομάδων
γίνεται από τον ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και η
συχνότητα είναι μία φορά την εβδομάδα.

.

Επικοινωνία

210-2849674

info@ekfrasikailogos.gr