Πρώιμη Παρέμβαση

Πρώιμη Παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση είναι ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που απευθύνετε
σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές και εφαρμόζετε από την βρεφική
μέχρι και την νηπιακή ηλικία.


Όπως είναι γνωστό ο ρυθμός της μάθησης καθώς και της ανάπτυξης στις
βρεφικές και νηπιακές ηλικίες είναι στο αποκορύφωμα τους. Έτσι
λοιπόν επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι με την πρώιμη παρέμβαση
και με κατάλληλα δομημένα προγράμματα τα παιδιά αναπτύσσουν το
μέγιστο των δυνατοτήτων τους.


Η πρώιμη παρέμβαση απαιτεί πολυδιάστατη επιστημονική προσέγγιση
και συνεργασία πολλών ειδικοτήτων. Η κάθε ειδικότητα παρεμβαίνει σε
διαφορετικούς αναπτυξιακούς τομείς , έχοντας ως κοινό στόχο την
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού, ώστε η ένταξη τους
στο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο να είναι ομαλότερη.


Τα τμήματα είναι αυστηρώς ολιγομελή και η εκπαίδευση των παιδιών
είναι αυστηρώς δομημένη εφαρμόζοντας μεθόδους όπως pecs,Teacch,
ABA, Makaton , playtherapy, sensory intergration, πρόγραμμα
συμπεριφοράς PBSP, social stories

Επικοινωνία

210-2849674

info@ekfrasikailogos.gr