Προληπτικός Έλεγχος

Προληπτικός Ανιχνευτικός Έλεγχος Διαταραχών Λόγου και επικοινωνίας σε παιδιά που φοιτούν σε πλαίσια προσχολικής αγωγής.

Ακολουθώντας μια πολιτική προληπτικών ελέγχων, υλοποιούμε σε συνεργασία με τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς, προγράμματα ανιχνευτικού ελέγχου για δυσκολίες στο λόγο και την ομιλία σε παιδιά ηλικίας 3-6 χρόνων.

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ:

 • η εξέλιξη της ομιλίας
 • η κατανόηση του λόγου
 • η έκφραση του λόγου
 • η επικοινωνιακή λειτουργία

Ο έλεγχος αποσκοπεί:

 • στον εντοπισμό των παιδιών με αργή εξέλιξη στο λόγο και στην ομιλία
 • στην έγκαιρη διάγνωση πιθανών δυσκολιών
 • στη συστηματική καταγραφή της εξελικτικής πορείας του λόγου και της ομιλίας των παιδιών
 • στην υπόδειξη του καταλληλότερου τρόπου και χρόνου παρέμβασης
 • στην καθοδήγηση των γονέων σε τρόπους προώθησης της γλωσσικής ανάπτυξης
 • στη συνεργασία των λογοθεραπευτών με τους παιδαγωγούς για την κάλυψη των ιδιαιτέρων αναγκών κάθε παιδιού

Διαδικασία:

Η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε πλαίσιο είναι διαφορετική, αποφασίζεται από κοινού με το διευθυντή του πλαισίου με βάση τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρου. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια στο σχεδιασμό, ώστε να ενσωματωθεί η ανιχνευτική διαδικασία στην καθημερινή λειτουργία του πλαισίου, για την απρόσκοπτη λειτουργία των παιδαγωγικών προγραμμάτων, αλλά και για την αξιολόγηση των παιδιών, με μη παρεμβατικό τρόπο.

Φάσεις:

Οι φάσεις που ακολουθούνται συνήθως είναι:

 • διατύπωση και καταγραφή των αναγκών του πλαισίου
 • σχεδιασμός της ανιχνευτικής διαδικασίας σε συνεργασία με τη διεύθυνση του πλαισίου
 • συνάντηση-ομιλία ευαισθητοποίησης των γονέων και παρουσίαση του ανιχνευτικού προγράμματος
 • υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα από τους γονείς
 • συμμετοχή των θεραπευτών στις παιδαγωγικές δραστηριότητες και συνεργασία με τους παιδαγωγούς ή ψυχολόγους του πλαισίου για τον εντοπισμό των παιδιών με πιθανές δυσκολίες
 • λήψη ιστορικού μέσω ερωτηματολογίου από τους γονείς
 • ανιχνευτικός έλεγχος των παιδιών που θα εντοπιστούν
 • ενημέρωση των γονέων σε ιδιαίτερο ραντεβού και διατύπωση προτάσεων
 • καθοδήγηση των παιδαγωγών για κάθε παιδί ξεχωριστά

Εάν διευθύνετε ή εργάζεστε σε ένα νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθμό και ενδιαφέρεστε για τον ανιχνευτικό έλεγχο των παιδιών σας, επικοινωνήστε, για μία ολοκληρωμένη πρόταση ή για μία ενημερωτική ομιλία προς τους γονείς και τους παιδαγωγούς.

​Η μετάβαση από τον προφορικό στο γραπτό λόγο είναι μία κρίσιμη φάση στη ζωή του παιδιού και σημαντική για την υπόλοιπη σχολική ζωή του. Ο βαθμός της ετοιμότητας του παιδιού για αυτή την μετάβαση καθορίζει και την ευκολία με την οποία το παιδί θα κάνει αυτό το πέρασμα.

​Η επιστημονική ομάδα του ΕΚΦΡΑΣΗ & ΛΟΓΟΣ είναι σε θέση να ελέγξει με εγκυρότητα την ετοιμότητα του παιδιού να δεχτεί διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής.

Ελέγχονται:

​Η εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας (Προφορικός και γραπτός λόγος αποτελούν δύο όψεις του γλωσσικού συστήματος.Δυσκολίες στον προφορικό λόγο “προβάλλονται” στον γραπτό λόγο).

Οι δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης (έρευνες αποδεικνύουν ότι ο βαθμός κατάκτησης αυτών των δεξιοτήτων μπορεί ασφαλώς να αξιοποιηθεί σαν προγνωστικός παράγων δυσκολιών στο γραπτό λόγο).

Άλλες δεξιότητες που σχετίζονται με την κατάκτηση του μηχανισμού ανάγνωσης και γραφής όπως είναι για παράδειγμα ο οπτικοκινητικός συντονισμός, οι γραφοκινητικές δεξιότητες ή άμεση ακουστική και οπτική μνήμη, η οπτική διάκριση κ.λ.π.

Ο βαθμός συνειδητοποίησης της επικοινωνιακής λειτουργίας του γραπτού λόγου και των συμβάσεων του γραπτού λόγου.

Επικοινωνία

210-2849674

info@ekfrasikailogos.gr