Ψυχοθεραπεία (ενήλικες)

Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία, είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη διαδικασία μέσω της οποίας το άτομο έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τις δυσκολίες που πιθανά αντιμετωπίζει, να επιλύσει προβλήματα που το απασχολούν και να γνωρίσει εις βάθος στοιχεία της προσωπικότητάς του. Η ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους) και έχει σαν κεντρικό σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας του ατόμου.

Ποιοι είναι οι συνήθεις λόγοι που οδηγούν έναν ενήλικα στην ψυχοθεραπεία

Συνήθη αιτήματα ψυχοθεραπείας συνδέονται άμεσα με αισθήματα άγχους, θλίψης, θυμού, δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, φοβίες, ελλείμματα στην αυτογνωσία και την αυτοεκτίμηση, δυσκολίες στον ύπνο, έντονες αλλαγές ζωής και με σωματικές παθήσεις (αυτοάνοσα νοσήματα, χρόνια σωματικά νοσήματα).

Αρχικό διαγνωστικό στάδιο

Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας περιλαμβάνει ένα αρχικό στάδιο αξιολόγησης και διάγνωσης που συνδέεται άμεσα με το αίτημα του ενήλικα. Στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο ο ενήλικας παραπέμπεται σε ψυχίατρο για περαιτέρω αξιολόγηση, διαφορετικά ξεκινά άμεσα η διαδικασία της ψυχοθεραπείας με τον ψυχολόγο.

Συχνότητα και διάρκεια συνεδριών

Η συχνότητα των συνεδριών είναι κατά βάση εβδομαδιαία. Η διάρκεια ορίζεται στα 45’-50’ ανά συνεδρία.

Που μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά η ψυχοθεραπεία (ενδεικτικά):

Σε συναισθήματα τα οποία μπορεί να είναι δύσκολα διαχειρίσιμα μια δεδομένη περίοδο, όπως άγχος, θλίψη, θυμός, απελπισία.

Σε δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Στη διαχείριση έντονων και ξαφνικών αλλαγών στη ζωή και στην καθημερινότητα.

Στο να γνωρίσει και να επεξεργαστεί κάποιος στοιχεία της προσωπικότητάς του.

Επικοινωνία

210-2849674

info@ekfrasikailogos.gr