Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα

Το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα αφορά παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που
αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς, συναισθηματικές
δυσκολίες ή γνωστικά ελλείματα.

Βασίζεται στις αρχές της ψυχολογικής παρέμβασης και της ειδικής διαπαιδαγώγησης.
Στόχοι του προγράμματος είναι η κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού.

Έτσι το παιδί θα είναι σε θέση:

  • Να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά και με κοινωνικά κατάλληλο τρόπο με τους γύρω του
  • Να αναγνωρίζει και να ρυθμίζει τα συναισθήματα και την συμπεριφορά του
  • Να ακολουθεί κανόνες και όρια
  • Να συνεργάζεται
  • Να διαχειρίζεται διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις σε διάφορα πλαίσια.
  • Να αποκωδικοποιεί και να κατανοεί την συμπεριφορά των γύρω του
  • Να αναπτύξει τις γνωστικές του δεξιότητες.

Επικοινωνία

210-2849674

info@ekfrasikailogos.gr