Θεραπεία Σίτιση – Κατάποση

Οι δυσκολίες στη διαδικασία της σίτισης είναι αρκετά συνήθεις στην παιδική ηλικία. Τα περισσότερα παιδιά, κατά την διάρκεια ανάπτυξής τους, εμφανίζουν κάποια επιλεκτικότητα στον τομέα της σίτισης. Σε μερικά παιδιά, όμως, οι συνήθειες επιλεκτικής σίτισης μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπαρκή ανάπτυξη και σε υποσιτισμό.

Τα παιδιά που μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι εκείνα που εμφανίζουν:

  • Άρνηση των Τροφίμων
  • Επιλεκτικότητα στα Τρόφιμα ανά είδος ή / και την υφή
  • Μειωμένη ή περιορισμένη πρόσληψη
  • Δυσφαγία (δυσκολία στην κατάποση)
  • Καθυστερημένη ανάπτυξη σίτισης
  • Φοβίες Τροφίμων ή δυσκολίες στην κατάποση
  • Ξεσπάσματα την ώρα του Φαγητού

Η έντονη επιλεκτικότητα ή και άρνηση σίτισης μπορεί να είναι μία διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας η οποία επηρεάζει την πρόσληψη μιας ηλικιακά κατάλληλης διατροφής. Οι δυσκολίες στις συμπεριφορές σίτισης συχνά αναπτύσσονται μέσα σε ένα καθορισμένο φάσμα κλινικών συμπεριφορών. Το πιο κοινό πρόβλημα που παρατηρείται είναι η επιλεκτική σίτιση.Η επιλεκτικότητα που εμφανίζει ένα παιδί κατά τη σίτιση, μπορεί να προκύπτει λόγω διάφορων παραγόντων, όπως είναι για παράδειγμα η ποικιλία, το εμπορικό σήμα, οι υφές, η οσμή, η παρουσίαση, ακόμα και ο ήχος που παράγει η τροφή μέσα στο στόμα. Το παιδί που παρουσιάζει επιλεκτική σίτιση μπορεί να χρειαστεί πρόσθετες παρεμβάσεις, και τελικά να καταλήξει να τρώει και να πίνει επαρκείς ποσότητες, με την ανάπτυξή του να διατηρείτε σε φυσιολογικά επίπεδα.

Επικοινωνία

210-2849674

info@ekfrasikailogos.gr