Συμβουλευτική Γονέων

Η οικογένεια αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα, όπου όλα τα μέλη της αλληλοσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται, αλλά ταυτόχρονα επικοινωνούν με το περιβάλλον τους, αναπροσαρμόζοντας διαρκώς τις λειτουργίες, τις ανάγκες και τη δομή τους. Η δυσλειτουργική συμπεριφορά που εμφανίζεται σε ένα άτομο ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκομμένα από το περιβάλλον του και κυρίως από την άμεση οικογένειά του. Έτσι, βασική προϋπόθεση στην οικογενειακή-συμβουλευτική ψυχοθεραπεία είναι η οικογένεια να αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς και οι προσωπικές αλλαγές ενός ατόμου να μπορούν να επιτευχθούν με την ενεργό συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειας.

Συχνά, μία βασική μορφή δυσλειτουργίας μέσα σε μία οικογένεια είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν και σχετίζονται τα μέλη της. Βασικός στόχος ενός ψυχολόγου είναι να ανιχνεύσει και να βοηθήσει να βρεθούν οι κατάλληλοι τρόποι επικοινωνίας που επιτρέπουν και καθιστούν δυνατή την αποφυγή των δυσλειτουργικών συμπεριφορών ή δυσκολιών, διευκολύνοντας τις όποιες προσωπικές ή οικογενειακές αλλαγές επιδιώκονται.

Η επαφή με τον ψυχολόγο βοηθάει τους γονείς ως προς τη διαπαιδαγώγηση και την ομαλή εξέλιξη του παιδιού τους, καθώς και την αλλαγή της στάσης και της συμπεριφορά τους απέναντι στο παιδί και τις ανάγκες του. Ακόμη, ενισχύει το ζευγάρι να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης, σεβασμού και αλληλεγγύης, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερο ενδοοικογενειακό κλίμα.

Στο κέντρο μας λειτουργεί συμβουλευτική γονέων & ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων υπό την εποπτεία ψυχολόγου-παιδοψυχολόγου και με την συνεργασία παιδοψυχιάτρου. Με την συνεργασία των τμημάτων λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών, η συμβουλευτική μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών/εφήβων όσο και των γονέων τους.

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και η διάρκεια των θεραπειών ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες και τα θέματα που προκύπτουν σε κάθε οικογένεια.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ενεργή συνεργασία των γονέων είναι απολύτως απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση των θεραπειών, διότι το οικογενειακό περιβάλλον έχει το σημαντικότερο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.

Επικοινωνία

210-2849674

info@ekfrasikailogos.gr