Διεύθυνση

Ελένη Τσιλιώρη-Πεπέ,  [ Μ.Sc./SLP-CCC ]

Διευθύντρια κέντρου / Επιστημονική Υπεύθυνη

Learn More

Επικοινωνία

210-2849674

info@ekfrasikailogos.gr